zold haz

Segítség a függősségben

Szatmárnémetiben, a Kossuth-kertben található Zöld Házban – volt közfürdő – találkozik minden hétfőn 18-20 óra között a Bonus Pastor Alapítvány szatmári támogatói csoportja.

Erre az alkalomra szeretettel várnak minden szabadulni vágyó szenvedélybeteget és hozzátartozóikat.  Az érdeklődők bővebb információkat a 0744-539.213-es telefonszámon kaphatnak.

 

Szenvedélybetegek kezelése

ervinprojekt2Mi is valójában a függőség?
A függőség egy leküzdhetetlen, rendszeresen visszatérő szükségérzet valami iránt, melytől megkönnyebbülést, a problémák háttérbe szorulását, az örömérzet fokozódását várja el használója. A fizikai függés kialakulását jelzik a szer megvonását követő testi tünetek. Egy idő elteltével pedig a lelki függés, az adott szenvedélyhez való feltétlen ragaszkodás is megjelenik.

A lakosság 3-4 százalékát sorolhatjuk azok közé, akik valamiféle addikcióval küzdenek. A különböző függőségekben szenvedőknél ráadásul nem ritka, hogy más típusú szenvedélybetegség is kialakul. Hazánkban az egyik legnagyobb probléma egyéb más függőségek mellett az alkoholizmus, és ennek káros hatásai, következményei. A romániai Nemzeti Drogellenes Ügynökség adatai szerint hatból egy romániai lakos rendszeresen fogyaszt erős alkohol tartalmú szereket. A drogfogyasztók száma az elmúlt két évben 15%-al emelkedett, csak Bukarestben a számukat 20 000-re becsülik.

Aki már megtapasztalta a szenvedélybetegség minden negatív hatását és sikertelenül próbált a függőségből valahogyan kikerülni, van ami reményt adhat, ami felcsillanthatja a szabadulás lehetőségét: a Bonus Pastor Alapítvány rehabilitációs programja.

A függőségben szenvedő egyént nem elég csupán „leszoktatni”, méregteleníteni, hanem új életvitelt is kell tanuljon. Ez a folyamat egy három lépcsőből álló tematikán keresztül történik:

1.Terápia

1.1. Hosszú Terápiás Program 
A 2005-ben nyílt magyarózdi Terápiás Otthonban a kanadai eredetű és hatékonyságáról világszerte ismert Portage (magyarul hordozás) terápiás modellt használják, helyi alkalmazásban. Mindez olyan terápiás közösség kialakítását jelenti, amelynek célja továbbsegíteni az egyént a maga személyes terápiájában. „Az indián kenu ugye szépen siklik, mígnem egy gázlónál megfeneklik. Át kell segíteni a sekély vízen, és íme, újra szépen úszik, merthogy tud ő úszni, ha van elég víz alatta. Ezt az átemelést hívják portage-nak és ez volna a lényege a változásnak is.” – írja a Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon egyik körlevélből.

A terápia célja a szer- illetve játékmentes élethez elengedhetetlenül szükséges pozitív személyiségfejlődés, a kezdeményezőkészség, döntésképesség, felelősségvállalás, megfelelő kommunikációs képességek kialakítása és fejlesztése.

A terápiát felnőtt, 18 és 50 év közötti férfiaknak ajánlják. A kezelés a csoport- és munkaterápia mellett egyéni lelkigondozást és tanácsadást is biztosít. Az Otthon minden lakójának terápiáját egy-egy esetkezelő munkatárs (mentor) kíséri.

A napi program elemei: a lakóközösség háromszori találkozása, szemináriumok, munka. Időtartama: 3-9 hónap (az egyéni haladástól függően), helyszín: Terápiás Otthon, Magyarózd (Maros megye)

1.2. Rövid Terápiás Program 
A BPA 1996 óta szervez rövid távú terápiás programokat, amelyeket közvetlenebb beszélgetésben gyógyító, illetve segítő táborként emlegetünk. A programok férfiaknak és nőknek, szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak egyaránt nyitottak. Céljuk a szerfogyasztással való leállás és a szer nélküli élet alapjainak megteremtése, szenvedélybetegek családtagjainak társfüggőségi problémái kezelése és a keresztény hittel való találkozás.
A program elemei: orvosi és pszichológiai előadások, szemináriumok, kiscsoportos beszélgetések, személyes tanácsadás és lelkigondozás, bibliai igékhez kapcsolódó elmélkedések, igehirdetések. Időtartama: 12 nap

2. Utógondozás

Az utógondozás nagyon fontos szerepet játszik a felépülési folyamatban és a hozzátartozók viszonyulásában. Sok kliensnek a terápiás programok után is igényük van további támogatásra és tanácsadásra. Ezt egy utógondozó programcsoporttal biztosítjuk helyi támogató csoportok, és személyes tanácsadások által. Utógondozói táborban és utógondozói konferenciákon való részvételt is biztosítunk.

3. Prevenció

A prevenciós munkához a köztudat formálása és a függőségben szenvedők gyerekeivel való foglalkozás tartozik. A köztudatformálás felhívja a figyelmet a túlzott alkohol-, gyógyszer-, kábítószer-használat veszélyeire.

Van-e szabadulás a függőségekből? A válasz határozott igen. Az addikciós betegségnek terápiás kezelésre van szüksége. Nem könnyű út, de sokaknak sikerült már megtalálni.