MagyarRomână
Hirdetés

Awana évzáró - 2014 május 24

IMG 0901

A 2013-2014-es tanév utolsó Awana klubjára hívtuk a gyermekeket. Jöttek azok, akik eddig is részt vettek, de jöttek új arcok is. A tevékenység rendhagyó volt, ugyanis sokkal többet játszottunk mint máskor szoktunk és ezúttal elmaradt az egyéni beszélgetés.

Józsi bácsi vezetésével a két csapat nyolc játékban mérte össze erejét és sok-sok pontot gyűjtöttek. Miután kellemesen elfáradtak, az elméleti tudás összemérésére került a sor, amikor több érdekes játékos feladat megoldása során átismételhettük az elmúlt időben tanult igerverseket és történeteket. Volt keresztrejtvény, titkosírás megfejtés és képkirakós feladat is. Felelevenítettük ezáltal a következő történeteket: a kapernaumi százados, Lázár feltámasztása, az ötezer ember megvendégelése, a Jó Pásztor, vak Bartimeus és természetesen a kis béna Tom történetét is.

Valamennyi feladatot sikeresen megoldották a résztvevők és a összesítés után a következő végeredmény született: az évet az összevont piros-zöld csapat nyerte 1.150.300 pontot gyűjtve, második pedig a sárga-kék csapat lett 1.040.500 ponttal.

Természetesen a jutalmazás sem maradt el: mindenki kapott egy-egy oklevelet, valamint az édességen kívül néhány tárgyi emléket, ami segít majd frissen tartani az Awanás emlékeket és az itt tanult igeverseket.

Köszönjük lelkes önkénteseinknek az egész évben tanusított hűségüket és önfeláldozó, időt és erőt igénylő munkájukat. Fizesse vissza kamatostól nekik a Fennvaló.

Köszönjük azoknak is, akik az imádságon túl anyagiakban is támogatták a klubtevékenységet, hozzájárulva a bérleti és működési költségek fedezéséhez.

KÉPEK

Awana 2014 április 26

IMG 9546 

Awana 2014 április 12

IMG 9052

Awana 2014 március 29

3. awanna 018

Awana 2014 március 15

IMG 8125

Nem volt hiány a jókedvben, játékban és a pontszerzésben ez alkalommal sem. Új arcokat is láttunk, akiknek nagyon örültünk és szeretettel fogadtuk őket, hogy bekapcsolódjanak a csapatba. Klubunk új zászlót avatott, mely a romániai Awana Klubok Egyesületétől jutott el hozzánk.

Viszontlátásra két hét múlva, március 29-én!

Képek

Awana 2014 március 1

Képek

Rólunk írták a médiában

Egyesületünk munkájáról a következő cikkek jelentek meg nemrég a helyi médiában:

Szatmár.ro hírportál

Szatmári Hírlap

Szatmári Friss Újság

Awana 2014 február 15

IMG 7128A két félév közti vakáció után ismét sor került az Awana gyermekklubra. Az utolsó alkalommal még tél volt s most ”tavasszal” indult az újabb tevékenység.

A szórakoztató játékok után a kiscsoportos egyéni foglalkozás és kikérdezés, majd a történet következett.

Ez alkalmmal a gyermekek egy olyan emberről hallottak, aki nem tudott dolgozni, akinek nem volt semmi foglalkozása, és csak alamizsnából élt. Ez az ember minden nap Jerikó városának a kapujában ült és kéregetett, ezt az embert Bartimeusnak hívták, és azért koldult, mert vak volt.

Egyik nap amikor ott koldult a kapuban nagy tömeg közeledtét hallotta. Egy alamizsnát adó embertől megkérdezte, hogy mi történik. Az adakozó elmondta, hogy Jézus jár ott. Bartimeus nagyon megörült, mert hallott Jézusról és csodatetteiről. Valahogy el akarta érni, hogy Jézus észrevegye, ezért torkaszakadtából kiabált: „Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajtam!” - Jézus ezt meghallotta és magához hívta. Valaki kézen fogta és odavezette elé. És ami ezután történt azt Bartimeus soha többet nem fogja elfelejteni...

Jézus megkérdezte tőle, mit szeretne, hogy vele cselekedjen? Bartimeus válasza: „hogy lássak Uram!” „A te hited megtartott” hangzott a válasz. S ekkor Bartimeus kinyitotta a szemét és látott!
Ettől a perctől kezdve megváltozott Bartimeus élete.

Bartimeus hitt. Hitt abban, hogy Jézus megtudja őt gyógyítani, bár sohasem látott egy csodát sem amit Jézust tett, mégis hitt benne. Hite megtartotta Bartimeust. Nekünk is ilyen hittel kell élnünk életünket, bár nem látjuk Őt, de hisszük, hogy velünk van és szeret bennünket.

Az alkalom mint mindig énekléssel és imával zárult. A következő alkalomra március 1-én kerül sor, amire várunk mindenkit szeretettel.

Segítsen ADÓJA 2 %- val

Ha támogatni szeretné az Új Remény Egyesület munkáját, megteheti a 230-as ürlap kitöltésével, a részletek itt olvashatók

Biztosíthatjuk, hogy a befolyt összeget hatékonyan és célzottan fogjuk felhasználni céljaink elérésére: gyermekprogramok szervezése, szenvedélybetegek támogatása, nagycsaládosok és mozgássérültek segítése.

Köszönjük a tavalyi adományokat!

Awana 2014 január 25

IMG 6979

A legutolsó Awana klub igazi téli időben köszöntött ránk, nem is volt könnyű sokáig bent tartani a lelkes csapatot. De most is volt játék, s a lassan már elmaradhatatlan kötélhúzás, sok nevetés meg persze az eddig elsajátított ismeretek ellenőrzése.

A történetmondás során Jézusnak egy újabb csodájával ismerkedtünk meg Máté evangéliuma 14. részéből: Jézus a tengeren jár és a süllyedő Pétert felemeli. Megtudhattuk, hogy a Mester olykor magára hagyja tanítványait, hogy az Atyával egyedül lehessen, vele beszélgessen. A tanítványoknak át kell evezniük a Genezáret tó túlsó partjára, de éjszaka viharba kerülnek, s már-már az életük is veszélyben forog. Ekkor közeledik feléjük Jézus, de nem ismerik fel, míg bátorítóan meg nem szólítja őket. Péter azt mondja, ha valóban ő az, parancsoljon, hogy a vizeken hozzá mehessen. Jézus szól - s Péter kiszállva a hajóból, jár a vízen. De látva a hullámokat és a háborgó tengert, megijed és süllyedni kezd. Ekkor kiált Jézusnak, aki kihúzza őt, de ekkor már a hajóhoz érnek és a vihar is elcsendesedik. A tanítványok döbbenten ismerik fel újra, hogy aki előttük áll nem más, mint Isten Fia!

Ehhez kapcsolódik a kulcsvers is: Bízzatok, én vagyok ne féljetek! (Máté 14:27). Tehát ha életünk hajója viharba kerül, vagy bármikor úgy érezzük, elborítanak a gond-hullámok, problémák és süllyedni kezdünk, nézzünk fel Jézusra, mert Ő a hit szerzője és beteljesítője, Ő tudja megtartani életünket!

 A záróének után, egy kis édességet kaptak a jelenlévők, s igazi téli jutalomjátékként vidám hócsata vette kezdetét az udvaron, egészen a szülők érkezéséig. Legközelebbi találkozónk február 15., várunk mindenkit szeretettel!
Több képért KLIKK a képre.

Awana 2014 január 11

IMG 6669
Izgalommal vártuk az idei év első Awana klubját. Egy kis késéssel kezdtünk, úgy látszik, a vakációban elszoktunk a pontosságtól.

A himnuszunk eléneklése és a fogadalomtételünk elmondása után sokat játszottunk Józsi bácsi vezetésével. A kötélhúzás ismét nagy sikert aratott. Azután a Szikrák, Lángok és Fáklyák külön csoportokban beszélgetéseket folytattak a vezetőikkel.

A történetben egy pogány családról hallottunk, aminek a békéjét egy váratlan esemény dúlta fel, ugyanis a legnagyobb kincsük, a gyermekük, halálos beteg lett. Az akkori időben ez elég kétségbeejtő volt, mert nem léteztek a mai értelemben vett gyógyszerek, orvosok és kórházak. Az édesapának mentő ötlete támadt: eszébe jutott JÉZUS, akiről már hallott ugyan, de még soha nem látta. Felkerekedett és 30 kilómétert gyalogolt, hogy Jézussal találkozzon, akit kérlelni kezdett, hogy menjen el hozzájuk és gyógyítsa meg a fiát. Jézus belelátott a szívébe és tudta, hogy csak azért ment hozzá, mert bajban volt. Jó dolgában nem gondolt rá soha. Ez az ember nem érdemelte meg, hogy segítsét kapjon, de az Úr Jézus mégsem utasítja el. Szíve megtellik részvéttel és így szól: "menj el, a te fiad él."  Az apa ezt elhitte és szívét boldogság és nyugalom töltötte el amikor hazaindult. Otthon azzal fogadták, hogy a fia valóban meggyógyult.

A földi áldás mellé örökkévaló áldást is kapott, hitéért üdvösségre jutott nem csak az apa, hanem az egész családja.

Aranymondás: "Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házadnépe" - Ap. csel. 16,31

A klub végén örömmel adtuk és örömmel fogadták a gyermekek a kis meglepetést, a karácsonyra szánt cipősdobozba csomagolt szeretetet, amit a tavaly nem volt alkalmunk számukra átadni.

Több képért KLIKK a képre.

Karácsonyi "cipősdoboz-akció" 2013

Magyarországi partnerszervezetünk, a Kelet Európa Misszió Alapítvány jóvoltából a Szatmáron és környékén élő hátrányos helyzetű gyermekeknek sikerült örömöt csalni a szemükbe a cipődobozokba csomagolt javakkal, de amelyek jóval túlmutatnak a földi érték valóságán.

Egy sokgyermekes család

IMG 5785


A nyolc gyermekét egyedül nevelő édesanya meghatódva fogadott bennünket, mert az Örömhír üzenete mellett anyagi segítséget is nyújthattunk nekik karácsony alkalmából. Minden gyermeknek jutott egy-egy cipősdoboznyi ajándék és a néhány zsáknyi ruha mellett annyi pénzt is tudtunk nekik adni, amiből visszaköttethetik a kifizetetlen villanyszámla miatt szeptember óta levágott villanyáramot. Tehát szenteste már újra villanyfényben ünnepelhet a család. Bárcsak a szíveikben is felragyoghatna a karácsonyi fény!


A szakaszi árvaház

szakaszi árvaház 8Szakaszon 13 nehéz sorsú gyermek lakik: árvák. Gyerekek, akik arra vágynak, hogy szeressék őket. De nekik csak árvaház jutott. Család-típusú otthonnak nevezik, de ennek ellenére többnyire csak a fizikai létet bisztosítják. Bár 20-22 fok van a szobákban és lehet, hogy a paszulyleves után palacsintát készítenek a nevelők, de egyik sem szeret anyaként. És ez a legnagyobb hiánya ezeknek a gyerekeknek.
Beszélgettünk arról, hogy Isten szeretete Betlehemben mutatkozott meg. Hogy mennyire természetellenes dolog, hogy a végtelen Isten önként komoly testi korlátokat aggat magára, amikor felveszi emberi testünket. Mely testet egykor ő alkotta bámulatba ejtő kreativitással és jól működőnek, de mégsem ruházta fel korlátlan képességgel. És csak azért, hogy összhangba kerülhessen velünk, hogy egy nyelvet beszéljen velünk, hogy elmondhassa amikor eljött, hogy egy cipőben járunk. Nem spórolt le semmit az embernek kijáró fájdalmakból. Sem a születés gyötrelmeit, sem a (nem is akármilyen) halál kínjait. És amikor ezek a csomagok ide eljutnak, akkor az isteni gondviselés újabb jele van előttünk. Köszönjük Istennek, hogy adta a gondolatot mindazoknak, akiken keresztül  a szakaszi árvaházba juttatta el mosolyát. 
 
Aztán egy másik házba jelentkeztünk be, de azokat a gyerekeket, - mivel voltak közöttük igen kicsik is, - délutáni alvásukban nem zavartuk fel. Voltak szemfülesek, akik ajándék hallatán azonnal kijöttek, és tudták, melyik ajándék tetszene nekik a legjobban. Nagy volt az öröm. Ők nem kaptak még senkitől ajándékot. Milyen jó, hogy volt aki rájuk gondoljon. 


Az autista gyermekek iskolája
20131216 095224Szilágyi Gabriella és Gombola András, két önkéntesünk kísértek el az autista iskolába. Ezeknek a gyerekeknek egyik jellemzője, hogy nem ismerik a hazugság tényét. Ha valaki valamit mond, akkor az igaz. Ennek következtében közöttük nincs képmutatás sem. Ha tehát az arcukról leolvastuk, hogy örülnek, akkor az úgy is van. És sok arcról ez tükröződött. A legapróbb dolgoknak is úgy örültek, hogy annak jele egyértelmű volt. "Pont tudták, mire vágyom, ..." mondta az egyik gyerek. Olyan jó volt bezsebelni az ölelést, amit tulajdonképpen azok a gyerekek és szüleik érdemeltek volna meg, akik nagylelkűek voltak, és elkészítették ezeket a csomagokat. Isten fizesse vissza nekik többszörösen.

"---aki mást felüdít, maga is felüdül" (Péld. 11,25) Köszönjük, hogy mi is felüdülhettünk!

Awana 2013 december 7

IMG 5571

Az adventi időszakhoz méltóan karácsonyi dalokkal kezdtük meg a klubtevékenységet közel 40 gyermek résztvételével. Jó volt új arcokat is látni közöttük. A játékidő nagyon hamar eltelt, mert érdekes játékokat játszottunk és a pontverseny is nagyon szoros volt a négy csapat között.

A klub második részében megtörtént az egyéni foglalkozás, a vezetők ellenőrizték a házifeladatokat és a gyermekek felmondták a megtanult igeverseket.

Bővebben...

Awana 2013 november 23

Ismét szép számban voltunk jelen az alkalmon. A hűvös idő ellenére hamar bemelegedett a hangulat, hiszen pár ének után jött a fizikai megmérettetés, a játék. Ezt követően minden csoport külön vonult és a vezetők ellenőrizték a megtanult leckéket.

Szikrák és Lángok

Tom történetének befejező részét ismertük meg, amiben Tom szolgálatának eredményeként egy ember közelebb kerülhetett Istenhez és felismerte, hogy fontos Istennek szolgálni. Ugyanis talált egy igeverset amit Tom dobott ki az ablakon és tudta, hogy ez neki szólt. A János evangéliuma 9,4 volt (a gyerekeknek ki volt osztva és együtt kerestük ki a Bibliából, a kisebbek pedig egy plakátról olvasták): "Nékem cselekednem kell annak dolgait, a ki elküldött engem, a míg nappal van: eljő az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik.''

Bővebben...

Awana 2013 október 26

1 1

Október 27 –én ismét sor került az Awana gyerekklubra .A köszöntés és az éneklés után most is mint mindig a fogadalomtételre került sor, s ezt követte a játék , amit a gyerekek nagyon élveztek.

Az izgalmas játék után következett a kikérdezés , s ezt követte a kisebbek csoportjában Tom történetének folytatása.

Tom mivel nem tudott járni minden idejét a szobájában töltötte, egyetlen ember akivel találkozott az Nagyi volt, aki nem bánt túl jól Tommal.

Egyik alkalommal amikor Nagyi bement hozzá, Tom megkérdezte tőle, hogy van-e neki Bibliája. Nagyi válasza elszomorította a kisfiút, mert azt mondta neki, hogy Istennek nincs ideje ilyen gyerekekre mint ő. Tom bár elszomorodott de nem adta fel tudta, hogy kérdéseire választ kaphatna, ha lenne egy Bibliája. Egyik nap amint ezen tűnődőt barátja Jack nyitott be a szobájába egy hírrel, ami megváltoztatta Tom életét. Hogy mi is volt ez a hír, a következő alkalommal kiderül.

KLIKK a képre.

Bővebben...

Awana 2013 november 9

IMG 5024Ezen a szombaton is szép számban gyűltek össze a klubtagok és csapatvezetők.  A hagyományos köszöntés és éneklés után a fogadalomtétel következett, majd a játékidő. Az izgalmas és vidám megmérettetés után a csoportvezetők kikérdezték a megtanulandó igeverseket, majd a kisebbek csoportjában folytatódott Tom története. 

Megtudhattuk, hogy Jack,Tom barátja azzal a jó hírrel állít be, hogy elköltözik az ország egy másik részébe, így barátját is magára hagyja. De hozott neki ajándékba egy shillinget, amiből Tom azt vehet, amit akar. Természetesen Tom egy Bibliát szeretne, amit Jack nehezen ért meg, de végül is elhozza neki Fischertől, a kereskedőtől.

Bővebben...

Halloween - NEM !!

Sokan kérdezhetik, mit jelentenek az ijesztő ábrázatúra formált és megvilágított tökök, a koponyák, szellemek és boszorkányok, amelyek a Halloween divattal kapcsolatban lépten-nyomon elénk kerülnek?!
Amerikából került át Európába, de az eredete egészen a keltákig vezethető vissza, akik Észak-Franciaország és a Brit-szigetek területén éltek. Az ő papjaik voltak a druidák.

Bővebben...

BP es AESz találkozó

2013 október 14-én délután a Kossuth kertben levő Zöld Ház adott otthont a nyíregyházi Alkoholizmus Elleni Szövetség képviselőinek a találkozására a szatmárnémeti Bonus Pastor csoport tagaival. A mintegy két órás beszélgetés során számos közös kapcsolódási pontot találtunk a két szervezet működésében, megosztottuk a nehézségeinket és örömeinket, valamint körvonalazódott egy határon átnyúló hoszabb távú közös kapcsolat lehetősége is.  Az AESz meghívását elfogadtuk és örömmel fogjuk viszonozni látogatásukat.

Awana 2013 októrber 12

Ragyogó napsütésben érkezett a munkatársi csapat a szatmárnémeti Balcescu-Petőfi iskolába, ahova nemsokára a gyerekek is megjöttek a meghírdetett Awana-klubba.

Bővebben...

Indul az AWANA-klub

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy 2013 október 12-én, szombaton 15 órakor újra indul az AWANA klub a szatmárnémeti Bălcescu-Petőfi iskola tornatermében, a tavalyi helyszínünkön.
Részvételi díj nincs, várjuk a 6-14 éves gyermekeket résztvevőknek, a nagyobbakat és felnőtteket munkatársaknak!!
Új játékok, érdekes történetek várnak benneteket. Mindenki hozzon legalább 1 barátot magával, és ne felejtsétek otthon a Bibliát és a tornacipőt !
Indul a csapatverseny, minden pont számít!

awana logo3

Utógondozói tábor

2013 utogondozo tabor

Idén is sor kerül a szenvedélybetegek számára szervezett Utógondozó Táborra a Bucsinon augusztus 17-24. között. Mint eddig is, az idén is csoportbeszélgetések, előadások, áhítatok, egyéni lelkigondozás, tanácsadás és szabadidős tevékenységek fogják kitölteni a programot. Célunk az, hogy a résztvevők konkrét igények és szükségek terén kapjanak segítséget, valamint társkapcsolati, családi és egyéb problémák kezelésében is segítségek nyújtsunk. Egy hét alatt alkalom lesz arra, hogy egymást bátorítsuk, hitben mélyebbre jussunk, vezetést kapjunk egyéni életünkre nézve, egymás társaságában élvezzük Isten jelenlétét és a természet szépségét.

Bővebben...

Évadzáró Awana klub

20130615 151026 Közel negyven gyermek részvételével tartottuk meg az évadzáró Awana klubot. Rendhagyó alkalom volt a mai, hiszen a gyermekek örömére elmaradt a kikérdezés, a számonkérés, a főszerepet ezúttal a játékok és vetélkedők játszották.

A legnépszerűbb játékokból játszottunk néhányat: volt többek között stafétajáték, lufiterelő és kötélhúzóverseny is. Az érdekesség kedvéért ez alkalommal a csapatvezetők is beálltak egy-egy fordulóba értékes pontokat szerezve a csapatoknak a gyermekek nagy örömére és megelégedésére.

A klub második részében egy 10 feladatos tudáspróbán mérközött meg a négy csapat, ahol mind a gyorsaság mind a helyes megfejtés sok ezer pontot ért. Végül a nyertes a piros csapat lett, holtversenyben a zöldek és a kékek voltak a másodikok és az előkelő harmadik helyet a sárga csapat nyerte meg. Mindenki megkapta megérdemelt jutalmát, és úgy köszöntünk el egymástól, hogy "viszontlátásra a nyári vakáció után...!''

Reméljük, nem fogjátok elfelejteni mindazt, amit nálunk tanultatok, sőt, a gyakorlatba fogjátok mindazt ültetni és ősszel sok új tapasztalattal gazdagodva fogtok részt venni a klubban.

20130615 152511-PANO

Fényképek az eseményről a panorámaképre kattintva érhetők el.

Awana 2013 május 25

Amint meghírdettük, meg is tartottuk az újabb Awana klubot. A himnuszunk eléneklése és a fogadolom elmondása után egy jót játszottunk. Ezúttal a kék és piros csapat versengett a legtöbb pontért. A játékokat nagy harc után a két csapat nyerte mindössze 1000 pont különbséggel...!

A könyvidőben a kék csapatban levő gyermekek nagyon sok pontot gyűjtöttek a csapatuknak, ezzel tovább növelték az előnyüket, így a napi győztesek is ők lettek.

A történetet Bettitől hallgattuk figyelmesen, aki szemléletesen és érthetően világította meg a gyermekek nyelvén a felnőttek számára is nehezen érthető pünkösdi eseményeket.

Bővebben...

Awana 2013 május 11

Nagy izgalommal vártuk az újabb Awana klubot, mert az ünnepnapok miatt három hét óta nem találkoztunk. Lelkes gyermeksereg gyűlt össze a tornaterembe, ahol a himnusz elénekléses és a fogadalom elmondása után nagyon érdekes játékokban vehettünk részt. A játékokat G. András barátunk vezette, aki nemzetközi hírű vívómester. Egy rövid bemelegítés után két csapatban versengtünk az legtöbb pontért.

Sokan emlékeztek a legutóbbi alkalom fontosabb gondolataira és néhányan alaposan felkészülve érkeztek, mert rengeteg pontot szereztek a csapatuknak.

Bővebben...

Országos Találkozó - sajtóvisszhang

Csoportbeszélgetések zajlottak a Református Gimnáziumban – szatmar.ro cikk

Változni, változtatni — mit, miért? – Szatmári Friss Újság cikk

Egy szükségben levő család.

Egy szükségben levő család...

... segítségünket igényelte és mi örömmel teljesítettük kérésüket. Banki kölcsönből vásárolt ingatlanjukból kilakoltatták őket és az ingóságaikat egy 60 km-el távolabb levő faluba kellett szállítsák. Ehhez biztosítottunk járművet és a 10 önkéntesünkből álló kézi erőt. Jó volt érezni és tapasztalni a családdal együtt, hogy miként lehet a hitet ilyen módon is gyakorlatba ültetni, hiszen "... a hit, ha cselekedetei nincsenek, meghalt önmagában" (Jak 2,17)

Országos Találkozó Szatmárnémetiben

Országos Találkozó Szatmárnémetiben!

2013 április 26-28 között a Bonus Pastor Alapítvány Szatmárnémetiben Országos Találkozót tart az Új Remény Egyesület szervezésében. Jelentkezni a következő címen: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd. illetve a következő telefonszámon lehet Bakó Marikánál: 0752-246807.

Olvasható immár a  teljes program,  melyre szeretettel várunk mindenkit!

Bonus Pastor országos találkozó

Reménység Konferencia 2013

Fontos felhívás!

Az  idén 2013 június 5-8 (szerda-szombat) között kerül sor a 4. Reménység Konferencia megszervezésére a hargitai Táborban. Mozgássérülteket és azok hozzátartozóinak a jelentkezését várjuk, a szállítás megszervezés miatt. A tavalyi konferenciáról rövid beszámoló olvasható IDE kattintva.

Interjú Gombola Andrással

gombola hirlap 2013 marci 21

Szatmári Magyar Hírlap: "Igenis szép és élhető az élet alkohol és drog nélkül"

A Szatmári Magyar Hírlap 2013. február 21-én megjelent cikkében Gombola András válaszol őszintén Kovács Eszter kérdéseire. A cikk itt olvasható.

Rádiós interjú Gombola Andrással

2013 március 21-én a www.erdelyfm.ro közvetítette a Pszihotrillák című műsorában a Gombola Andrással készült interjút, aki megjárta a mélységeket, de szabadulást talált, és most új életet kezdett. A 20 perces beszélgetés letölthető INNEN.

Újra Awana klub!

AwanaFebruar


Az esős idő ellenére, február 2-án újra sok lelkes gyermek gyűlt össze az Awana klubban. Nagyon örvendtünk a közel 10 új gyermeknek, akik először jöttek el közénk.

Bővebben...

Az idei év első Awana klubja

2013 január 19-én, amint meghírdettük, meg is tartottuk az idei év első Awana klubját. A múlt heti mozgósításunk sikeresnek bizonyult, mert a megjelent gyermekek több mint a fele újonc volt, azaz most járt először közöttünk.

Bővebben...

Áttekintés munkáinkról

Vendegsegben1

Örömteli napunk volt 2012 november 24-én, ugyanis az Új Remény Egyesülethez vendégek érkeztek Makszim Norbert, a magyarországi Kelet-Európa Misszió Alapítvány ügyvezetője és Eric Merx, a hollandiai Ora Alapítvány elnöke személyében. Látogatásuk célja az volt, hogy személyes tapasztalatokat gyűjtsenek Egyesületünk működésével kapcsolatban. Röviden megismerkedtek fő tevékenységi köreinkkel és személyesen találkoztak az általunk segített személyekkel.

Bővebben...

Az Awanáról tudósít a Friss Újság

A Friss Újság weboldalán egy rövid cikk olvasható arról a gyermekprogramról, melyet az AWANA keretében tartottunk meg.

A cikk ide kattintva elérhető.

Reménység konferencia

Isten kegyelméből 2012. szeptember 12-15 között harmadik alkalommal került sor a Reménység Konferenciára a Hargita Keresztyén Központban. A célcsoportot ezúttal is leginkább a mozgássérültek alkották, de a 104 résztvevő között - ebből 57 hátrányos helyzetű - akadtak Down-kórosok, látássérültek és értelmi fogyatékosok is. A konferencia egyik célja az volt, hogy reményt ébresszen a csüggedtekben. Ugyanakkor lehetőség nyílt a résztvevőknek az egymással való találkozásra, ismerkedésre is.

RemenysegKonferencia

Bővebben...

Augusztusi Awana nap

A cipőt fogd, hamar ide tedd elém...” – csendült fel az énekes játék dallama a Kossuth-kertben összegyűlt Awanás gyerekek ajkáról. A Partiumi Magyar Napok jó lehetőséget nyújtottak az újbóli találkozásra a gyerekekkel.

Egy kicsi, két kicsi,... több “kicsi” gyerek és tini játszott, versenyzett lelkesen az embert próbáló melegben. A csoport himnusza bátorította őket: “Awana, friss erő / Jézus a vezető". Az augusztus 25-i találkozás csupán ízelítőt nyújtott abból a programból, ami az októberben újrainduló Awana klubban várja a gyerekeket.

Fotók és videók az eseményről ezen az oldalon megtekinthetők.

Rólunk írták...

Az Új Remény Egyesület tevékenységéről a közelmúltban a "Szatmári Friss Újság" és a Szatmar.ro hírportál is beszámolt. A rólunk szóló cikkek elérhetők a következő linkekre kattintva:

Szatmári Friss Újság

Szatmar.ro weboldal

Első gyermekprogramunk

Az Új Remény megszervezte első gyermekprogramját, melyet hamarosan két másik követ majd. A tervek szerint idén ősztől pedig heti rendszerességgel szervezünk tartalmas összejövetelt a gyerekek számára.

A gyermekfoglalkozáshoz egy általános iskola sporttermét béreltük ki. Külön öröm volt számunkra, hogy a termet a három tervezett foglalkozásra teljesen ingyen kaphattuk meg - mindössze a takarításért kellett fizetnünk. A gyermekek láthatóan élvezték az alkalmat, melyen mozgalmas játékok, zene és vidámság egyaránt helyet kapott. A foglalkozásról számos fotót is készítettünk, melyek ide kattintva megtekinthetők.

Csomagosztás a halmi árvaházban

Laci egy kedves,  nagyon jó lelkű gyermek. Nincs sem édesapja, sem édesanyja. Utcai életet él, ennek meghatározó jellemzőivel, számtalan megrázkódtatás éri. Olyanok is, amelyek elkerülhetetlenek, de olyanok is, melyeknek nem lett volna szabad megtörténniük az ő korában.

Bővebben...

Karácsonyi csomagosztás Down-kóros gyerekeknek

A Down-szindróma (más néven Down-kór) egy veleszületett kromoszóma-rendellenesség. A leggyakrabban előforduló génhiba, mely 650–800 szülés közül 1 esetben jelentkezik. A Down-kóros gyerekeknek jó az utánzóképességük, szívesen tanulnak,  ráadásul nagyon érzelmi lények, akiknek hihetetlen szívük van. Nagyon sok szeretetet adnak környezetüknek anélkül, hogy bármi viszonzásra számítanának.

Bővebben...

Szépül a kazánház


Augusztus végén csapatunk két lelkes és ügyes embere elkezdte a küzdelmet az elhagyott kazánházban: az elmúlt 20 év alatt felgyülemlett hihetetlen mennyiségű szemetet takarították, amit az időnkét ottlakó hajléktalanok és más emberek maguk után hagytak.

Bővebben...

Kövessen minket a Facebookon
és YouTube-on is facebook youtube

awana logo3

Awana

Segítség a függőségben

zold haz
Minden hétfőn csoportterápiás beszélgetés szenvedélybetegeknek a szatmárnémeti Zöld Házban 
Részetek itt

Hírlevél

This is the free demo result. You can also download a complete website from archive.org.